Órgano de goberno

O órgano de goberno, representación e administración da Fundación O Noso Lar,  é o Padroado
Está composto polos seguintes membros:

Presidente:

  • Miguel A. Gómez Vázquez

Vicepresidente:

  • José Manuel Villanueva López

Secretaria:

  • Amparo Páramo Vázquez


Vocais:

  • Julio Fernández Doval
  • Manuel A. López García