O Noso Libro

O Noso Lar

Miguel A. Gómez Vázquez

Ángela Noguerol Seoane

=====================

Memoria conmemorativa dos vinte e cinco anos de existencia da Fundación O Noso Lar. O libro contén unha introdución onde se explica o proceso que a deu orixe e os motivos que a levaron a realizar as diferentes actividades. Os anos 1991-2016, que se inclúen no volumen a modo de capítulos, van antecedidos polos que foron o xermen da Fundación (1988-1990). En cada ano figura un debuxo alegórico ao lema elixido para a Festa dos Maiores, unha reflexión sobre o mesmo, e as actividades que se levaron a cabo. Ditas actividades se presentas cos datos en forma de ficha ás que acompañan imaxes fotográficas. A obra remata cunha relación bibliográfica dos artígos publicados pola Fundación.

188 páxinas

203 fichas cos datos das actividades realizadas

196 fotografías en cor

Pódese adquirir na sede da Fundación (San Román de Lousada, Samos, Lugo)

PV 15 €